Korzystanie z samokontroli w celu strategicznej pracy

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Azure

W tym module dowiesz się, jak efektywnie reagować na wyzwania za pomocą samoregulacji. Użyjesz również teorii orientacji celu, aby zdiagnozować, co motywuje do nauki.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Eksploruj samokontrolę, metapoznanie i inteligencję emocjonalną.
  • Eksploruj, jak korzystać z uczenia samodzielnego, aby pracować strategicznie.
  • Odkrywanie orientacji celu w ramach nauki samodzielnej.
  • Dowiedz się więcej o wspieraniu samoregulacji i samodzielnego uczenia się w innych.

Wymagania wstępne

  • Aby uzyskać najlepsze środowisko nauki z tego modułu, musisz mieć otwarty pomysł i gotowość do poznania oczekiwań i obowiązków doradztwa w obszarze roboczym technologii.