Podsumowanie

Ukończone

W tym module przedstawiono sposób importowania i włączania wtyczki Microsoft Spatializer oraz włączania dźwięku przestrzennego na stacji roboczej. Ponadto, aby przestrzennie zastosować dźwięki interakcji przycisku i użyć klipu audio do przetestowania interakcji z przyciskiem. Ponadto aby włączyć i wyłączyć przestrzenność w czasie wykonywania, przetestuj aplikację na HoloLens 2 lub w edytorze aparatu Unity. W aplikacji możesz teraz kliknąć przycisk, aby aktywować i dezaktywować przestrzenność dźwięku.

Następne kroki

Możesz kontynuować pracę nad różnymi typami dźwięku. Rozważ wypróbowanie następujących interakcji:

  • Spróbuj włączyć dźwięk przestrzenny do narzędzi komunikacyjnych
  • Dodawanie dźwięku przestrzennego do już utworzonej aplikacji immersyjnej

Dodatkowe informacje