Uczenie i ocenę modeli klasyfikacji

Średni
Analityk danych
Visual Studio Code

Klasyfikacja to rodzaj uczenia maszynowego służącego do klasyfikowania elementów do klas.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Kiedy używać klasyfikacji
  • Jak szkolić i oszacować model klasyfikacji przy użyciu platformy Scikit-Learn

Wymagania wstępne

  • Podstawowe pojęcia matematyczne
  • Programowanie przy użyciu języka Python