Trenowanie modelu uczenia maszynowego za pomocą Azure Databricks

Średni
Analityk danych
Databricks

Uczenie maszynowe obejmuje trenowanie modelu predykcyjnego przy użyciu danych. Azure Databricks wielu powszechnie używanych platform uczenia maszynowego, których można używać do trenowania modeli.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Opis platformy Spark ML
  • Trenowanie i weryfikowanie modelu
  • Korzystanie z innych platform uczenia maszynowego

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego modułu musisz mieć pewne doświadczenie z używaniem języka Python do trenowania modeli uczenia maszynowego przy użyciu struktury, takiej jak Scikit-Learn.