Tłumaczenie mowy za pomocą usługi rozpoznawania mowy

Średni
Inżynier AI
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Cognitive Services

Tłumaczenie mowy opiera się na rozpoznawaniu mowy przez rozpoznawanie i transkrybowanie mówionych danych wejściowych w określonym języku oraz zwracanie tłumaczeń transkrypcji w co najmniej jednym języku.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Aprowizuj zasoby platformy Azure do tłumaczenia mowy.
  • Generowanie tłumaczenia tekstu na podstawie mowy.
  • Syntetyzować tłumaczenia mówione.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego modułu należy:

  • Zapoznaj się z usługami platformy Azure i Azure Portal.
  • Doświadczenie w programowaniu w języku C# lub Python.
  • Doświadczenie w zakresie używania usługi rozpoznawania mowy do transkrypcji mowy na tekst.