Dostrajanie parametrów przy użyciu Azure Machine Learning

Średni
Analityk danych
Azure
Usługa Machine Learning
Azure Portal

Wybór optymalnych wartości parametrów do szkolenia modelu może być trudny i zwykle jest to bardzo duże rozwiązanie w wersji próbnej i błędu. Za pomocą Azure Machine Learning można korzystać z eksperymentów skalowania w chmurze w celu dostrajania parametrów.

Cele szkolenia

Dowiedz się, jak używać eksperymentów strojenia parametrów Azure Machine Learning, aby zoptymalizować wydajność modeli.

Wymagania wstępne

  • Znajomość języka Python
  • Środowisko szkoleniowe dotyczące modeli przy użyciu zestawu SDK Azure Machine Learning