Organizowanie kodu przy użyciu przestrzeni nazw TypeScript

Średni
Uczeń
Deweloper
Azure
Visual Studio Code

Język TypeScript udostępnia dwa sposoby organizowania kodu — przestrzenie nazw i moduły. W tym module wyjaśniono, jak zorganizować kod TypeScript przy użyciu przestrzeni nazw.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Wyjaśnienie przeznaczenia przestrzeni nazw.
  • Implementowanie przestrzeni nazw z jednym plikiem.
  • Implementowanie przestrzeni nazw z wieloma plikami.
  • Wyjaśnienie kwestii do rozważenia podczas projektowania przy użyciu przestrzeni nazw i modułów.

Wymagania wstępne