Włączanie śledzenia oczu i poleceń głosowych dla obiektów na HoloLens 2

Początkujący
Deweloper
Windows
Windows Mixed Reality
Zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)
HoloLens
Azure
Zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)

Korzystanie ze śledzenia oczu i poleceń głosowych w projekcie aparatu Unity i ulepszanie środowiska użytkownika

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Dowiedz się, jak włączyć śledzenie oczu dla HoloLens 2
  • Dowiedz się, jak wyzwalać akcję za pomocą śledzenia oczu
  • Dowiedz się, jak tworzyć polecenia mowy
  • Dowiedz się, jak kontrolować polecenia mowy globalnie i lokalnie

Wymagania wstępne