Praca z danymi modyfikowalnymi i częściowymi w usłudze Azure Cache for Redis

Średni
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure
Cache for Redis
Cloud Shell

Użyj usługi Azure Cache for Redis do przechowywania często używanych danych. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje, zarządzać pamięcią i używać wzorca z odkładaniem do pamięci podręcznej.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Grupowanie wielu operacji w ramach transakcji
  • Ustawianie czasu wygaśnięcia danych
  • Zarządzanie sytuacjami braku pamięci
  • Używanie wzorca z odkładaniem do pamięci podręcznej
  • Używanie pakietu ServiceStack.Redis w aplikacji konsoli platformy .NET Core

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w programowaniu aplikacji
  • Doświadczenie w korzystaniu z danych w aplikacji
  • Podstawowa wiedza na temat usługi Azure Cache for Redis
  • Podstawowa wiedza na temat platformy .NET