Administrowanie kontenerami na platformie Azure

- Ścieżka szkoleniowa - 2 Moduły
Początkujący
Administrator
Azure
Container Instances
Container Registry

Usługa Azure Container Instances to najszybszy i najłatwiejszy sposób uruchamiania kontenerów na platformie Azure. W ramach tej ścieżki szkoleniowej nauczysz się, jak tworzyć kontenery i nimi zrządzać oraz jak korzystać z usługi ACI w celu zapewnienia elastycznego skalowania usługi Kubernetes.

Wymagania wstępne:

Brak

Tworzenie i przechowywanie obrazów kontenerów w usłudze Azure Container Registry

- -

Usługa Azure Container Registry to zarządzana usługa rejestru platformy Docker oparta na oprogramowaniu typu open source Docker Registry 2.0. Usługa Container Registry jest prywatna, hostowana na platformie Azure, a także umożliwia tworzenie i przechowywanie obrazów wdrożeń kontenerów dowolnego typu oraz zarządzanie nimi. Dowiedz się, jak tworzyć i przechowywać obrazy kontenerów w usłudze Azure Container Registry.

Uruchamianie kontenerów platformy Docker za pomocą usługi Azure Container Instances

- -

Dowiedz się, jak uruchamiać aplikacje konteneryzowane przy użyciu kontenerów platformy Docker za pomocą usługi Azure Container Instances (ACI).