Wprowadzenie do technologii sztucznej inteligencji dla liderów biznesowych

Początkujący
Konsultant funkcjonalny
Użytkownik biznesowy
Azure
Dynamics 365
Microsoft 365

W tej ścieżce szkoleniowej znajdziesz ogólne omówienie podstawowych pojęć związanych ze sztuczną inteligencją. Opiszesz sztuczną inteligencję i technologie, które stanowią jej podstawę. Dowiesz się, jak firma Microsoft zamienia najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji na narzędzia, produkty i usługi, które mogą być używane przez organizacje.

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Ten moduł zawiera ogólne omówienie podstawowych koncepcji sztucznej inteligencji i kryjących się za nią technologii. Następnie dowiemy się, jak firma Microsoft przekształca najnowsze osiągnięcia w zakresie AI w narzędzia, produkty i usługi, które mogą być używane przez organizacje.

Ten moduł jest punktem wyjścia dla osób podejmujących decyzje biznesowe, które chcą zrozumieć, w jaki sposób firma Microsoft tworzy produkty, usługi i rozwiązania ułatwiające organizacjom korzystanie ze sztucznej inteligencji (AI). Pomoże on również zrozumieć, jaki związek mają te technologie z problemami biznesowymi.