Projektowanie wspaniałych rozwiązań na platformie Azure

- Ścieżka szkoleniowa - 5 Moduły
Początkujący
Średni
Architekt rozwiązań
Azure
Storage
Azure SQL Database
Cosmos DB
Cost Management
Advisor
Azure Monitor
Application Insights
Log Analytics
Content Delivery Network
Active Directory

Dowiedz się, jak projektować i tworzyć bezpieczne, skalowalne i wydajne rozwiązania na platformie Azure, poznając podstawowe zasady występujące w każdej dobrej architekturze.

Wymagania wstępne:

Brak

Filary świetnej architektury platformy Azure

- -

Chcesz tworzyć świetne rozwiązania na platformie Azure, ale nie masz pewności, co to dokładnie oznacza. Niezależnie od wyboru technologii, korzystanie z kluczowych zasad w całej architekturze może pomóc w projektowaniu, tworzeniu i ciągłym ulepszaniu architektury.

Projektowanie pod kątem zabezpieczeń na platformie Azure

- -

Dowiedz się, jak zintegrować zabezpieczenia z projektem architektury, i poznaj narzędzia, które platforma Azure udostępnia w celu ułatwienia tworzenia bezpiecznego środowiska za pośrednictwem warstw architektury.

Projektowanie pod kątem wydajności i skalowalności na platformie Azure

- -

Skalowanie systemu pod kątem obsługi obciążenia, identyfikowanie wąskich gardeł sieci i optymalizacja wydajności magazynu są ważne, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze środowisko. Dowiedz się, jak sprawić, aby wydajność Twojej aplikacji była jak najwyższa.

Projektowanie pod kątem wydajności i operacji na platformie Azure

- -

Dowiedz się, jak projektować architekturę platformy Azure, która jest wydajna pod względem kosztów i operacji, eliminuje marnowanie zasobów oraz daje pełny wgląd w działania wykonywane w środowisku.

Projektowanie pod kątem dostępności i możliwości odzyskiwania na platformie Azure

- -

Dowiedz się, jak obsługiwać awarie infrastruktury i usług, odzyskiwanie po utracie danych i odzyskiwanie po awarii, umieszczając dostępność i możliwości odzyskiwania w projekcie architektury.