Podstawy platformy Azure — część 4: Opis ogólnych funkcji zabezpieczeń i bezpieczeństwa sieci

Początkujący
Administrator
Deweloper
Analityk biznesowy
Użytkownik biznesowy
Architekt rozwiązań
Azure

Posiadanie dobrej strategii zabezpieczeń jest niezbędne w dzisiejszym świecie cyfrowym. Wszystkie aplikacje i usługi, zarówno lokalne, jak i w chmurze, muszą być zaprojektowane z uwzględnieniem zabezpieczeń. Zabezpieczenia muszą być stosowane na poziomie aplikacji, na poziomie danych i na poziomie sieci.

Dowiedz się więcej na temat różnych usług platformy Azure, z których można skorzystać, aby zagwarantować bezpieczeństwo i zaufanie zasobów w chmurze.

Oto ścieżki szkoleniowe w tej serii:

The trophy for the Describe general security and network security features learning path.

Część 4. Opis ogólnych funkcji zabezpieczeń i bezpieczeństwa sieci

Ukończ wszystkie ścieżki szkoleniowe w serii, jeśli przygotowujesz się do egzaminu AZ-900: podstawy platformy Microsoft Azure.

Wymagania wstępne

  • Przydatna jest znajomość podstawowych pojęć i terminologii związanej z operacjami obliczeniowymi.
  • Wiedza z zakresu przetwarzania w chmurze będzie pomocna, ale nie jest wymagana.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Dowiedz się, w jaki sposób platforma Azure może pomóc w ochronie obciążeń uruchamianych zarówno w chmurze, jak i w lokalnym centrum danych.

Dowiedz się więcej na temat usług platformy Azure, z których można skorzystać, aby zagwarantować bezpieczeństwo i zaufanie sieci.