Podstawy danych platformy Azure: poznaj podstawowe pojęcia dotyczące danych

Początkujący
Administrator
Użytkownik biznesowy
Inżynier danych
Uczeń
Azure

Poznaj podstawowe pojęcia związane z bazami danych w środowisku chmury, uzyskaj podstawowe umiejętności w zakresie usług danych w chmurze i zdobądź podstawową wiedzę na temat usług danych w chmurze w ramach platformy Microsoft Azure. Określisz i opiszesz podstawowe pojęcia dotyczące danych, takie jak dane relacyjne i nierelacyjne, dane big data i analiza, a także dowiesz się, jak ta technologia jest implementowana za pomocą platformy Microsoft Azure. Poznasz role, zadania i obowiązki w świecie danych.

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Odkryj, jak można organizować i przetwarzać dane oraz eksplorować relacyjne i nierelacyjne bazy danych, a także poznaj wsadowe i strumieniowe przetwarzanie danych.

Ten moduł zawiera informacje o różnych stanowiskach związanych z tworzeniem i używaniem baz danych oraz zarządzaniem nimi. Poznasz najważniejsze obowiązki związane z tymi stanowiskami oraz używane narzędzia.

Zapoznaj się z informacjami na temat relacyjnego modelu baz danych, struktury tabel, używania indeksów w celu poprawy wydajności zapytań oraz używania widoków w celu uproszczenia złożonych zapytań.

Dowiedz się więcej na temat nierelacyjnych baz danych oraz czym różnią się od relacyjnych baz danych. Zapoznaj się z różnymi typami nierelacyjnych baz danych najczęściej używanych przez aplikacje.

Dowiedz się, jak pozyskiwać dane pierwotne w systemie analizy danych i używać ich do tworzenia modeli analitycznych umożliwiających firmie uzyskiwanie istotnych informacji o jej działaniach.