HoloLens 2 podstawy: opracowywanie aplikacji rzeczywistości mieszanej

Początkujący
Deweloper
Właściciel firmy
Uczeń
Kierownik ds. technologii
Azure
Windows Mixed Reality
Zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)
HoloLens

Poznaj techniki i najlepsze rozwiązania dotyczące tworzenia aplikacji rzeczywistości mieszanej. Poznasz i opiszesz niektóre podstawowe pojęcia, takie jak Mixed Reality Toolkit (MRTK), Azure Spatial Anchors, Azure Services, PC Holographic Remoting itd.

Wymagania wstępne

  • Komputer Windows 10 skonfigurowany z zainstalowanymi odpowiednimi narzędziami
  • Zestaw Windows 10 SDK 10.0.18362.0 lub nowszy
  • Urządzenie HoloLens 2 skonfigurowane do programowania
  • Usługa Unity Hub z zainstalowanym programem Unity 2020.3 LTS lub Unity 2019.4 LTS (program OpenXR wymaga wersji 2020.3.8 lub nowszej, aby zapobiec usterce)

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Importowanie i poznawanie podstawowych elementów zestawu narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)

Ten kurs zawiera informacje na temat umieszczania obiektów i śledzenia obiektów przy użyciu narzędzi do rozwiązywania.

Dowiedz się, jak manipulować obiektami 3D i korzystać z niej

Korzystanie z poleceń śledzenia oczu i głosu w projekcie aparatu Unity i ulepszanie środowiska użytkownika

W tym kursie omówiono korzystanie z usługi Azure Spatial Anchors, integrując ją z aplikacją HoloLens 2.

Zaimportuj i dowiedz się więcej o usługach Azure Speech Services, aby ulepszyć środowisko szkoleniowe.

Dowiedz się więcej o dźwiękach przestrzennych, aby ulepszyć środowisko szkoleniowe. Eksploruje użycie dźwięku przestrzennego, integrując go z aplikacją HoloLens 2.

Dowiedz się więcej o usługach Azure Cloud Services, aby ulepszyć środowisko szkoleniowe.

Dowiedz się więcej na temat komunikacji zdalnie holograficznej komputera, aby ulepszyć swoje środowisko szkoleniowe.