Tworzenie aplikacji bezserwerowych

Początkujący
Średni
Deweloper
Azure
Functions
Azure Portal
Cosmos DB
Storage
Cloud Shell

Usługa Azure Functions umożliwia tworzenie systemów przetwarzania na żądanie, które są oparte na zdarzeniach i mogą być wyzwalane przez różne zdarzenia zewnętrzne. Dowiedz się, jak wykorzystywać funkcje do wykonywania logiki po stronie serwera i tworzenia architektur bezserwerowych.

Wymagania wstępne:

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Tworzenie logiki bezserwerowej za pomocą usługi Azure Functions

Usługa Azure Functions umożliwia deweloperom hostowanie logiki biznesowej, która może być wykonywana bez zarządzania infrastrukturą i bez jej aprowizowania.

Wykonywanie funkcji platformy Azure przy użyciu wyzwalaczy

Wyzwalacz to element odpowiedzialny za wykonywanie funkcji platformy Azure, a do wyboru masz kilkadziesiąt wyzwalaczy. W tym module przedstawiono najpopularniejsze rodzaje wyzwalaczy oraz sposób konfigurowania ich w celu wykonywania odpowiedniej logiki.

Łączenie funkcji platformy Azure przy użyciu powiązań wejściowych i wyjściowych

Usługa Azure Functions ułatwia integrowanie kodu funkcji z danymi i usługami. Dzięki zaawansowanym powiązaniom można zadeklarować źródła danych do odczytu i zapisu, a usługa Azure Functions zajmie się resztą.