Wdrażanie witryny internetowej na platformie Azure za pomocą usługi Azure App Service

- Ścieżka szkoleniowa - 2 Moduły
Początkujący
Deweloper
Azure
Azure Portal

Aplikacje internetowe na platformie Azure umożliwiają łatwe publikowanie witryny internetowej i zarządzanie nią bez potrzeby pracy z bazowymi serwerami, magazynem czy zasobami sieciowymi. Zamiast tego możesz skupić się na funkcjach witryny, polegając na niezawodnej platformie Azure, która zapewnia bezpieczny dostęp do witryny.

Wymagania wstępne:

Brak

Przygotowywanie środowiska deweloperskiego pod kątem programowania dla platformy Azure

- -

Skonfiguruj lokalne środowisko deweloperskie za pomocą kilku popularnych środowisk IDE.

Hostowanie aplikacji internetowej przy użyciu usługi Azure App Service

- -

Usługa Azure App Service umożliwia tworzenie i hostowanie aplikacji internetowych w wybranym języku programowania bez zarządzania infrastrukturą. Dowiedz się, jak utworzyć witrynę internetową za pośrednictwem platformy hostowanych aplikacji internetowych w usłudze Azure App Service.