Wdrażanie witryny internetowej na platformie Azure za pomocą usługi Azure App Service

Początkujący
Deweloper
Azure
Azure Portal

Aplikacje internetowe na platformie Azure umożliwiają łatwe publikowanie witryny internetowej i zarządzanie nią bez potrzeby pracy z bazowymi serwerami, magazynem czy zasobami sieciowymi. Zamiast tego możesz skupić się na funkcjach witryny, polegając na niezawodnej platformie Azure, która zapewnia bezpieczny dostęp do witryny.

Wymagania wstępne:

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Przygotowywanie środowiska deweloperskiego pod kątem programowania dla platformy Azure

Skonfiguruj lokalne środowisko deweloperskie za pomocą kilku popularnych środowisk IDE.

Hostowanie aplikacji internetowej przy użyciu usługi Azure App Service

Usługa Azure App Service umożliwia tworzenie i hostowanie aplikacji internetowych w wybranym języku programowania bez zarządzania infrastrukturą. Dowiedz się, jak utworzyć witrynę internetową za pośrednictwem platformy hostowanych aplikacji internetowych w usłudze Azure App Service.

Publikowanie aplikacji internetowej na platformie Azure za pomocą programu Visual Studio

Funkcje publikowania programu Visual Studio 2017 umożliwiają wdrażanie aplikacji internetowej platformy ASP.NET Core hostowanej na platformie Azure i zarządzanie nią.

Przygotowywanie wdrożenia aplikacji internetowej do testowania i wycofywania za pomocą miejsc wdrożenia usługi App Service

Użyj miejsc wdrożenia, aby uprościć wdrażanie i wycofywanie aplikacji internetowej w usłudze Azure App Service.

Wdrażanie i uruchamianie konteneryzowanej aplikacji internetowej za pomocą usługi Azure App Service

Utwórz obraz platformy Docker i przechowuj go w repozytorium w usłudze Azure Container Registry. Użyj usługi Azure App Service do wdrożenia aplikacji internetowej opartej na obrazie platformy Docker. Skonfiguruj ciągłe wdrażanie dla aplikacji internetowej przy użyciu elementu webhook, który monitoruje obraz platformy Docker pod kątem zmian.