Migrowanie obciążeń SAP na platformę Azure

Zaawansowany
Administrator
Architekt rozwiązań
Azure

Specjaliści ds. oprogramowania SAP mają różne rozwiązania lokalne SAP, które należy zmigrować do chmury. Te moduły obejmują migrację obciążeń SAP na platformę Azure, w tym bardzo dużych baz danych o rozmiarze ponad 20 TB.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego szkolenia należy wziąć udział w egzaminie na administratora platformy Azure (AZ-104) lub azure architect technologies (AZ-303) i SAP HANA lub NetWeaver.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

W tym module jest używana lista kontrolna planowania i wdrażania obciążeń SAP, która zawiera wskazówki dla zespołów wdrożeniowych systemu SAP dotyczące poszczególnych faz SAP na platformie Azure migracji.

Ten moduł zawiera informacje na temat strategii migracji obciążeń SAP na platformę Azure, w tym migracji lokalnych obciążeń SAP na platformę Azure w połączeniu z przeprowadzeniem uaktualnienia.

W tym module eksploruje się migrację baz danych o rozmiarze powyżej 20 TB, które są uznawane za bardzo duże bazy danych. Te bazy danych korzystają z dodatkowych technik i procedur w celu osiągnięcia migracji ze środowisk lokalnych na platformę Azure w ramach akceptowalnego przestoju i przy niskim ryzyku.