Planowanie obciążeń platformy Azure na potrzeby oprogramowania SAP

Zaawansowany
Administrator
Azure

W ramach tej ścieżki szkoleniowej dowiesz się, jak planować wdrażanie rozwiązań SAP na platformie Azure. Zapoznasz się również z procesem przygotowania wymaganym do migracji obciążeń SAP na platformę Azure.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego kursu zalecamy zdanie egzaminu administratora platformy Azure (AZ-103) lub architekta rozwiązań platformy Azure (AZ-300), a także ukończenie szkolenia dotyczącego platformy SAP HANA lub NetWeaver.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

W tym module zawarto Przegląd opcji infrastruktury platformy Azure służących do hostowania systemów SAP NetWeaver i S/4HANA na platformie Azure. Zapoznaj się z różnicami między ofertami tradycyjnych elementów i ofert IaaS.

W tym module przedstawiono typy maszyn wirtualnych i HLI obsługiwane przez oprogramowanie SAP, wersje systemów operacyjnych i DBMS dla oprogramowania SAP na platformie Azure oraz szacowane przepływność punktów wydawanych przez maszyny wirtualne platformy Azure i program HLI.

W tym module przedstawiono ważne kroki wymagane do wdrożenia obciążeń SAP na platformie Azure. Kroki obejmują przygotowanie projektu, pilotaż, nieprodukcyjne, przygotowanie do produkcji, przechodzenie i produkcję produkcyjną.