Tworzenie rzeczywistych aplikacji przy użyciu języka Python

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Visual Studio Code

Chcesz nauczyć się tworzyć aplikacje w języku Python, które można utrzymywać? Poznasz składnię języka, ale również wzorce dotyczące struktury aplikacji.

Zawartość tej ścieżki szkoleniowej:

  • Pisanie pierwszych wierszy kodu w języku Python
  • Eksplorowanie wzorców, takich jak orientacja obiektu
  • Tworzenie rzeczywistych aplikacji

Po ukończeniu tej ścieżki szkoleniowej będziesz mieć doskonałe podstawy do tworzenia dużych aplikacji.

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Dowiedz się, w jaki sposób pisać prosty kod w języku Python, deklarować zmienne oraz pracować z danymi wejściowymi i wyjściowymi w konsoli

Z tego modułu dowiesz się, jak modelować problemy z zastosowaniem koncepcji związanych z programowaniem obiektowym. Dowiesz się również, jak przekształcić model w działający kod dzięki takim koncepcjom programowania obiektowego jak klasy, atrybuty i metody.