Praca z danymi NoSQL w usłudze Azure Cosmos DB

Początkujący
Deweloper
Inżynier danych
Azure
Cosmos DB
Visual Studio Code
Azure Portal
CLIs

Dane NoSQL to wydajny sposób na przechowywanie informacji, które nie są zgodne z wymaganiami relacyjnej bazy danych SQL. Dowiedz się, jak za pomocą witryny Azure Portal, rozszerzenia usługi Azure Cosmos DB dla programu Visual Studio Code oraz zestawu .NET Core SDK usługi Azure Cosmos DB pracować z danymi NoSQL w wybranym przez siebie miejscu i zapewniać użytkownikom wysoką dostępność niezależnie od tego, gdzie na świecie przebywają.

Wymagania wstępne:

  • Znajomość opcji magazynowania danych na platformie Azure.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Tworzenie bazy danych usługi Azure Cosmos DB przygotowanej do skalowania

Dowiedz się, jak utworzyć konto, bazę danych i kolekcję usługi Azure Cosmos DB przygotowane do skalowania w miarę rozwoju aplikacji.

Wstawianie danych i wykonywanie na nich zapytań w bazie danych usługi Azure Cosmos DB

Dowiedz się, jak dodawać dane do bazy danych i wykonywać na nich zapytania NoSQL w usłudze Azure Cosmos DB.

Tworzenie aplikacji platformy .NET Core dla usługi Azure Cosmos DB w programie Visual Studio Code

Dowiedz się, jak przy użyciu programu Visual Studio Code utworzyć aplikację bazy danych służącą do przechowywania danych i tworzenia zapytań dotyczących danych w usłudze Azure Cosmos DB.

Globalna dystrybucja danych przy użyciu usługi Azure Cosmos DB

Dowiedz się, jak dystrybuować dane globalnie przy użyciu usługi Azure Cosmos DB.