Przedłużono wsparcie dla programu Exchange Server 2010

Pierwotnie opublikowane: 16 września 2019 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Zakończenie wsparcia dla programu Exchange Server 2010 zostało przedłużone z 14 stycznia 2020 r. do 13 października 2020 r., aby dać klientom więcej czasu na ukończenie migracji. Przedłużenie to jest również zgodne z zakończeniem pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 i programu SharePoint Server 2010.

Użytkownikom, którzy są gotowi przenieść się do chmury, polecamy usługi Office 365 i Exchange Online, dzięki którym uzyskają dostęp do stałego wsparcia i obsługi. Sprawdź tutaj, czy kwalifikujesz się do bezpłatnej usługi Microsoft FastTrack. Użytkownikom przechodzącym do nowej wersji serwera lokalnego polecamy przejście bezpośrednio do programu Exchange 2016, aby zachować wsparcie aż do 2025 roku.

Po 13 października 2020 r. firma Microsoft nie będzie już zapewniać pomocy technicznej dla programu Exchange Server 2010, w tym poprawek błędów, poprawek zabezpieczeń i aktualizacji stref czasowych. Instalacja programu Exchange 2010 będzie nadal działać po upływie tego terminu. Zalecamy jednak uaktualnienie do programu Exchange Server 2013 lub najlepiej 2016, aby zachować bezpieczeństwo i obsługę.

Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą migracji i uaktualnień, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft, odwiedź społeczność techniczną programu Exchange lub skontaktuj się z dostawcą rozwiązań programu Exchange.

Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.