Wyjątki od zasad stałego cyklu życia dla wydań z 2019 roku

Pierwotnie opublikowane: poniedziałek, 29 października 2018 r.
Zaktualizowano: poniedziałek, 6 lipca 2020 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Poniższe produkty będą zgodne z zasadą 7-letniego cyklu życia (5 lat wsparcia głównego, a następnie 2 lata rozszerzonej pomocy technicznej), jako wyjątek od polityki stałego cyklu życia zapewniającej 10 lat wsparcia dla klientów (5 lat wsparcia głównego, a następnie 5 lat rozszerzonej pomocy technicznej).

Warunki 7-letnie są zgodne z końcem okresów pomocy technicznej dla pakietu Office 2016 i Microsoft Dynamics 365 (CRM 2016). Klienci Dynamics są zachęcani do migracji do najnowszych wersji tych produktów w chmurze

Wydane produkty Data rozpoczęcia cyklu życia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia rozszerzonej pomocy technicznej
Pakiet Office 2019* 24 września 2018 r. 10 października 2023 r. 14 października 2025 r.
Usługa Dynamics 365 dla aplikacji Customer Engagement w wersji 9.0.2 w środowisku lokalnym (CRM 2019)** 31 października 2018 r. 09 stycznia 2024 r. 13 stycznia 2026 r.

*Tutaj znajdziesz określone daty zakończenia cyklu życia produktów klienckich pakietu Office 2019, programu Exchange Server 2019, programu SharePoint Server 2019, programu Skype dla firm Server i klienta 2019, programu Project Server i klienta 2019 oraz programu Visio 2019.

**Tutaj znajdziesz daty zakończenia cyklu życia dla produktu Dynamics 365 Business Central.

Aby dowiedzieć się więcej na temat pakietu Office 2019, przejdź tutaj.

Aby dowiedzieć się więcej o aplikacjach Dynamics 365 for Customer Engagement, przejdź tutaj.

Aby dowiedzieć się więcej na temat usługi Dynamics 365 Business Central, przejdź tutaj.

Edycje z lipca 2020 r.
Edytowano: Przypis dolny dla Dynamics 365 Business Central
zmiany z września 2020 r. EDYTOWANO: łącza do dat zakończenia cyklu życia