Informacje dotyczące wersji lokalnej pakietu Office 2019

Pierwotnie opublikowane: 1 lutego 2018 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Pakiet Microsoft Office 2019 jest teraz dostępny dla systemów Windows i Mac. Obejmuje to aplikacje (Microsoft Word, Excel, PowerPoint i Outlook oraz Skype dla firm) oraz serwery (Microsoft Exchange, SharePoint i Skype dla firm).

Microsoft Office 2019 dla systemu Windows będzie objęty 5-letnim wsparciem podstawowym oraz dodatkowym rozszerzonym wsparciem 2-letnim, zamiast 10-letniego okresu według Zasad stałego cyklu życia. Ten 7-letni okres zostanie dostosowany do okresu wsparcia dla pakietu Microsoft Office 2016.

Dodatkowe informacje

Pakiet Microsoft Office 2019 jest obsługiwany przez:

  • Każdy obsługiwany kanał półroczny dla Windows 10
  • Windows Server 2019
  • Długookresowy kanał obsługi (LTSC) 2019 dla systemu Windows 10 Enterprise

Aplikacje klienckie pakietu Microsoft Office 2019 używają wyłącznie technologii Szybkiej instalacji. Firma Microsoft nie będzie zapewniała instalatorów MSI jako metody wdrażania dla klientów pakietu Microsoft Office 2019. Pakiet instalatora MSI będzie dalej zapewniany dla produktów Microsoft Office Server.

Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.