Produkty ze wsparciem kończącym się w 2017 roku

Pierwotnie opublikowane: Październik 2016 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Poniższa lista przedstawia produkty wycofywane lub osiągające koniec wsparcia technicznego w 2017 roku. Po wycofaniu produktu lub zakończeniu wsparcia nie będzie żadnych nowych aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji niedotyczących zabezpieczeń, bezpłatnych ani płatnych opcji asystowanej pomocy technicznej, ani aktualizacji zawartości technicznej online. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach stałego i nowoczesnego cyklu życia oraz dodatkach Service Pack.

Wycofywanie dodatków Service Pack

Następujące dodatki Service Pack dotyczą produktów w ramach stałych zasad i ich wsparcie techniczne zakończy się w 2017 roku.

Dodatki Service Pack, dla których zbliża się koniec wsparcia Data wejścia w życie
Program Microsoft SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 2 10 stycznia 2017
Program Microsoft SQL Server 2014 z dodatkiem Service Pack 1 10 października 2017

Uwaga

Produkty wymienione bez określonego dodatku Service Pack można znaleźć w wersji Release to Manufacturing (RTM) lub Service Pack 0 (SP0). Te wersje wygasną, ponieważ dodatek Service Pack 1 został wydany 12 lub 24 miesiące przed datą wygaśnięcia pomocy technicznej, zgodnie z zasadami dodatku Service Pack. Aby zachować wsparcie, zaktualizuj dodatek RTM/SP0 do aktualnie obsługiwanego dodatku Service Pack.

Produkty, dla których zbliża się koniec wsparcia**

Następujące produkty osiągną koniec wsparcia w 2017 r. Nie będzie żadnych nowych aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji niedotyczących zabezpieczeń, bezpłatnych ani płatnych opcji asystowanej pomocy technicznej, ani aktualizacji zawartości technicznej online.

Produkty, dla których zbliża się koniec wsparcia Data wejścia w życie
Microsoft Customer Care Framework 2005 .NET 2.0 Edition
Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006
Microsoft Voice Command 1.6
10 stycznia 2017
Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems
Microsoft BizTalk FileAct i InterAct Adapters for SWIFT
Microsoft Dynamics NAV 5.0
Microsoft Exchange Server 2007
Microsoft Expression Web
Microsoft Host Integration Server 2006
Microsoft Office Communicator Phone Edition
Microsoft Office InterConnect 2007
Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals
Windows Vista
11 kwietnia 2017
Engyro Product Connectors for Microsoft System Center Operations Manager 2007
Microsoft Identity Lifecycle Manager 2007
Microsoft Integration Designer 2.5
Microsoft Intelligent Application Gateway 2007
Microsoft ProClarity Analytics Server 6.3
Microsoft ProClarity Desktop Professional 6.3
Microsoft ProClarity SharePoint Viewer 6.3
Microsoft SoftGrid Application Virtualization 4.1 for Desktops
Microsoft SoftGrid Application Virtualization 4.2 for Desktops
Microsoft SoftGrid Application Virtualization for Terminal Services 4.1
Microsoft Virtual PC 2007
Microsoft Visual SourceSafe 2005 Standard Edition
Windows Phone 8.1
11 lipca 2017
Program Microsoft Excel 2011 dla komputerów Mac
Pakiet Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac
Program Microsoft Outlook 2011 dla komputerów Mac
Program Microsoft PowerPoint 2011 dla komputerów Mac
Program Microsoft Word 2011 dla komputerów Mac
Serwery pakietu Microsoft Office 2007
Pakiet Microsoft Office 2007
Microsoft Customer Care Framework 2008
Microsoft Dynamics GP 10.0
Microsoft Dynamics SL 7.0
Microsoft Expression BlendMicrosoft Expression Design
Microsoft Expression MediaMicrosoft Expression Studio
Microsoft Office Groove 2007
Microsoft Office Groove Server 2007
Microsoft Office Project 2007
Microsoft Office Project Server 2007
Microsoft Office Project Portfolio Server 2007
Microsoft Office SharePoint Designer 2007
Microsoft Office Visio 2007
Microsoft SharePoint Server 2007
Microsoft Visual J# Version 2.0 Redistributable Package Second Edition
Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
10 października 2017
Office Live Meeting 31 grudnia 2017