Często zadawane pytania dotyczące cyklu życia — Systemy operacyjne urządzeń

Pierwotnie opublikowane: 18 lipca 2016 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Windows Mobile

Jaki jest cykl życia systemu Windows Mobile?

Windows 10 Mobile, wersja 1709(wydana w październiku 2017) to ostatnia wersja systemu Windows 10 Mobile. Firma Microsoft zakończy wsparcie 10 grudnia 2019 r. Data zakończenia pomocy technicznej dotyczy wszystkich produktów systemu Windows 10 Mobile, w tym systemu Windows 10 Mobile i Windows 10 Mobile Enterprise. Użytkownicy systemu Windows 10 Mobile nie będą już mogli bezpłatnie otrzymywać nowych aktualizacji zabezpieczeń, poprawek niezwiązanych z zabezpieczeniami, bezpłatnych opcji pomocy technicznej ani aktualizacji zawartości technicznej online od firmy Microsoft.

Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

11 lipca 2017 r. system Windows Phone 8.1 osiągnął koniec wsparcia.

Co obejmują zasady cyklu życia systemu Windows Mobile?

Począwszy od systemu Windows 10 Mobile, firma Microsoft będzie udostępniać aktualizacje dla systemu operacyjnego w telefonach, w tym aktualizacje zabezpieczeń, przez co najmniej 24 miesiące po dacie rozpoczęcia cyklu życia. Te aktualizacje będą wprowadzane stopniowo, każda z nich będzie oparta na aktualizacji, która ją poprzedzała. Aby otrzymywać wsparcie, klienci muszą zainstalować każdą wydaną aktualizację. Dystrybucja aktualizacji może być kontrolowana przez operatora sieci komórkowej lub producenta telefonu, od którego zakupiono telefon. Dostępność aktualizacji będzie się również różnić w zależności od kraju, regionu i możliwości sprzętu.

Aktualizacje są zbiorcze, każda z nich jest tworzona na podstawie wszystkich aktualizacji, które ją poprzedzały. Urządzenie musi mieć zainstalowaną najnowszą aktualizację, aby zachować pomoc techniczną.

Aktualizacje mogą zawierać nowe funkcje, poprawki zabezpieczeń i/lub niezwiązane z zabezpieczeniami lub kombinację obu. Nie wszystkie funkcje aktualizacji będą działać na wszystkich urządzeniach.

Urządzenie może nie być w stanie odbierać aktualizacji, jeśli sprzęt urządzenia jest niezgodny, brakuje bieżących sterowników lub w inny sposób nie spełnia wymagań pomocy technicznej producenta oryginalnego sprzętu („OEM”).

Dostępność aktualizacji może się różnić, na przykład w zależności od kraju, regionu, łączności sieciowej, operatora sieci komórkowej (np. dla urządzeń obsługujących sieć komórkową) lub możliwości sprzętowych (w tym np. wolnego miejsca na dysku).

W jaki sposób zasady te mają zastosowanie do telefonów (na przykład sprzętu mobilnego) innych producentów oryginalnego sprzętu (OEM)?

Produkty innych firm integrujące się z produktami firmy Microsoft, takimi jak system operacyjny Windows Mobile, nie są objęte zasadami cyklu życia firmy Microsoft. Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej lub OEM, aby uzyskać pomoc techniczną i informacje gwarancyjne dotyczące sprzętu mobilnego.

Jakie są zasady cyklu życia usług subskrypcji i/lub aplikacji należących do systemu Windows Mobile?

Zasady cyklu życia systemu Windows Mobile obejmują mobilny system operacyjny Windows. Aplikacje do pobrania i usługi subskrypcji są obsługiwane przez wydawcę.

Urządzenia z systemem Windows Embedded Handheld

Jakie są zasady cyklu życia dla systemów operacyjnych Windows Embedded Handheld?

Firma Microsoft będzie udostępniać aktualizacje dla systemu operacyjnego Windows Embedded Handheld, w tym aktualizacje zabezpieczeń, przez pięć lat po dacie rozpoczęcia cyklu życia. Aktualizacje produktów będą wprowadzane stopniowo, przy czym każda aktualizacja będzie oparta na aktualizacji, która ją poprzedzała. Aby otrzymywać wsparcie, klienci muszą zainstalować każdą wydaną aktualizację. Jeśli przyszła wersja nie działa na aktualnie obsługiwanym sprzęcie, firma Microsoft zapewnia pięć lat wsparcia od daty powiadomienia o nadchodzącej zmianie sprzętu.

Co obejmują zasady cyklu życia systemu Windows Embedded 8.1 Handheld?

Firma Microsoft będzie udostępniać aktualizacje systemu operacyjnego, w tym aktualizacje zabezpieczeń, przez pięć lat po dacie rozpoczęcia cyklu życia. Dystrybucja aktualizacji może być kontrolowana przez operatora sieci komórkowej lub producenta urządzenia, od którego zakupiono urządzenie. Dostępność aktualizacji będzie się również różnić w zależności od kraju, regionu i możliwości sprzętu.

W jaki sposób zasady te mają zastosowanie do urządzeń (na przykład sprzętu mobilnego) innych producentów oryginalnego sprzętu (OEM)?

Produkty innych firm integrujące się z produktami firmy Microsoft, takie jak sprzęt pracujący w systemie Windows Embedded 8.1, nie są objęte zasadami cyklu życia firmy Microsoft. Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej lub OEM, aby uzyskać pomoc techniczną i informacje gwarancyjne dotyczące sprzętu mobilnego.

Jakie są zasady cyklu życia usług subskrypcji i/lub aplikacji, które są częścią systemu Windows Embedded 8.1 Handheld?

Zasady cyklu życia systemu Windows Embedded 8.1 Handheld obejmują system operacyjny Windows Embedded 8.1 Handheld. Aplikacje do pobrania i usługi subskrypcji są obsługiwane przez wydawcę.

Dlaczego cykl życia systemu Windows Phone 8.1 to 3 lata, a cykl życia systemu Windows embedded 8.1 Handheld to pięć lat?

Na podstawie informacji zwrotnych od dostawców konsumenckiego i korporacyjnego sprzętu przenośnego, uznaliśmy, że nasi klienci potrzebują wsparcia cyklu życia klasy korporacyjnej dla swoich systemów operacyjnych, aby mieli pewność, że mogą pracować na obsługiwanej platformie przez dłuższy czas niż cykl życia przewidziany dla mobilnego systemu operacyjnego. W związku z tym cykl życia dla przenośnych urządzeń korporacyjnych jest dłuższy niż cykl życia urządzenia przenośnego.

W jaki sposób klienci korporacyjni otrzymują wsparcie dla urządzeń z systemem Windows Embedded Handheld?

W przypadku raportów błędów, poprawek zabezpieczeń lub żądań zmian klienci korporacyjni mogą otrzymać pomoc techniczną od odpowiedniego producenta urządzenia.