Często zadawane pytania dotyczące cyklu życia — Sprzęt

Pierwotnie opublikowane: poniedziałek, 18 lipca 2016 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Od 15 kwietnia 2015 r. wszystkie informacje na temat gwarancji sprzętowych firmy Microsoft można znaleźć tutaj:

Oprogramowanie firmy Microsoft działające na sprzęcie firmy Microsoft jest nadal obsługiwane zgodnie z istniejącymi zasadami cyklu życia firmy Microsoft.

W jaki sposób oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach firmy Microsoft jest obsługiwane?

Cykl życia firmy Microsoft dla oprogramowania wbudowanego („embedded”) lub niezbędnego do korzystania z urządzenia, takiego jak oprogramowanie układowe i sterowniki, jest zgodny z gwarancją firmy Microsoft na odpowiednie urządzenie.

Oprócz oprogramowania konkretnego dla sprzętu oprogramowanie firmy Microsoft, które można zainstalować na urządzeniu sprzętowym — takie jak system operacyjny Windows działający na urządzeniu Surface — jest zgodne z odpowiednim cyklem życia firmy Microsoft.

Jakie są zasady cyklu życia usług subskrypcyjnych, które są częścią ekosystemu urządzeń, takich jak Xbox LIVE i Xbox Music?

Klienci otrzymują pomoc techniczną, aktualizacje i nowe wersje usług subskrypcji tak długo, jak długo płacą za usługę. W przypadku zakończenia subskrypcji klient nie jest uprawniony do dalszego korzystania z tej usługi ani wsparcia produktu.

Jakie są zasady cyklu życia dla aplikacji uruchamianych na urządzeniu sprzętowym, takich jak aplikacje do pobrania?

Aplikacje do pobrania są obsługiwane przez wydawcę. Rozpowszechniane aplikacje, takie jak aplikacja Netflix w konsoli Xbox, są również obsługiwane przez wydawcę.

Jakie są zasady cyklu życia innych produktów lub aplikacji firmy Microsoft, które są oferowane jako część ekosystemu sprzętowego? Czy są one objęte cyklem życia?

Wszelkie oprogramowanie firmy Microsoft zainstalowane lub pobrane na urządzenie (nie wbudowane) podlega cyklowi życia firmy Microsoft dla tego oprogramowania.

W jaki sposób ta zmiana ma zastosowanie do produktów sprzętowych innych firm, ale sprzedawanych przez firmę Microsoft? 

Produkty sprzętowe innych firm sprzedawanych i dystrybuowanych przez firmę Microsoft i używanych z produktami firmy Microsoft nie są objęte gwarancjami firmy Microsoft ani zasadami cyklu życia oprogramowania.