Często zadawane pytania dotyczące cyklu życia — nowoczesne zasady

Pierwotnie opublikowane: środa, 24 sierpnia 2016 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Jak definiuje się nowoczesne zasady cyklu życia?

Produkty i usługi podlegające zasadom nowoczesnego cyklu życia są obsługiwane tak długo, jak klienci pozostają na bieżąco zgodnie z wymaganiami dotyczącymi obsługi i licencjonowania opublikowanymi dla produktu lub usługi oraz mają prawa do korzystania z produktu lub usługi. Firma Microsoft przekaże powiadomienie co najmniej 12 miesięcy przed zakończeniem pomocy technicznej dla produktów podlegających zasadom nowoczesnego cyklu życia bez dostarczania następcy produktu lub usługi, z wyłączeniem bezpłatnych produktów, usług lub wersji zapoznawczych.

Co jest zawarte w stałej obsłudze i wparciu technicznym?

Każdy produkt lub usługa będzie obsługiwana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obsługi danej oferty. Stała obsługa i pomoc techniczna może obejmować aktualizacje związane i niezwiązane z zabezpieczeniami, kompilacje nowych produktów, żądania nowych funkcji, dostęp do zawartości online, w tym bazy wiedzy i audycji internetowych, pomoc telefoniczną i pomoc techniczną online. Pomoc techniczna będzie świadczona w sposób ciągły, o ile klienci będą na bieżąco, postępując zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obsługi produktu lub usługi. Łącze do tych wskazówek można znaleźć w kolumnie Notatki podczas wyszukiwania na stronie Wyszukiwanie cyklu życia produktu firmy Microsoft.

Co to znaczy „być na bieżąco”?

Aby być na bieżąco, klient musi zaakceptować wszystkie aktualizacje obsługi i zastosować je w określonym przedziale czasowym, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi licencjonowania i obsługi produktu lub usługi. Wymagania można znaleźć w kolumnie Uwagi podczas wyszukiwania na stronie Wyszukiwanie cyklu życia produktu firmy Microsoft.

Czy zasady cyklu życia zmienią się dla wszystkich już wydanych produktów?

Zazwyczaj nie stosujemy zasady nowoczesnego cyklu życia z mocą wsteczną do lokalnych wersji produktów, które zostały już wydane z inną zasadą cyklu życia. Jeśli zastosujemy nowoczesną politykę cyklu życia z mocą wsteczną, aby dokładniej odzwierciedlić sposób, w jaki faktycznie obsługujemy produkt, wcześniej opublikowana data zakończenia wsparcia nie ulegnie zmianie.

Znam tradycyjne zasady cyklu życia firmy Microsoft, takie jak fazy wsparcia podstawowego i rozszerzonej pomocy technicznej. W jaki sposób zasady nowoczesnego cyklu życia są podobne lub inne?

Zasady nowoczesnego cyklu życia różnią się pod pewnymi względami od tradycyjnych zasad cyklu życia, ale są podobne w ich podstawowych założeniach.

Podobieństwa:

  • Obie zasady ustanawiają ramy spójności i przewidywalności dla dostarczanego oprogramowania i usług firmy Microsoft.
  • Podobnie jak w przypadku zasad dodatku Service Pack i produktów podlegającym zasadom stałego cyklu życia, nowoczesne zasady cyklu życia firmy Microsoft zapewniają klientom okres powiadamiania o planowaniu i wdrażaniu zmian w ich środowisku. Zmiany muszą zostać zaimplementowane lub dojdzie do pogorszenia funkcjonowania usługi lub przerwy w jej działaniu.
  • W przypadku obu zasad aktualizacje zabezpieczeń są udostępniane bezpłatnie dla obsługiwanych usług. Niektóre aktualizacje zabezpieczeń są stosowane przez firmę Microsoft, inne mogą wymagać działania klienta.

Różnice:

  • Powiadomienia z wyprzedzeniem będą dostarczane w przypadku produktów i usług podlegających nowoczesnym zasadom cyklu życia, w momencie gdy klienci będą zobowiązani do podjęcia działań w celu uniknięcia znacznego pogorszenia funkcjonowania produktu lub usługi. Co więcej, firma Microsoft przekaże powiadomienie minimum 12 miesięcy przed zakończeniem okresu wsparcia. Środki komunikacji mogą się różnić w zależności od produktu lub usługi. Zobacz odpowiednią listę siatki daty cyklu życia, aby uzyskać łącza do informacji o obsłudze i osi czasu.
  • Produkty i usługi zgodnie z zasadami nowoczesnego cyklu życia mogą przebiegać szybciej w porównaniu z produktami i usługami podlegającym zasadom stałym. Firma Microsoft wyśle powiadomienie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem w momencie, gdy klienci będą zobowiązani do podjęcia działań w celu uniknięcia znacznego pogorszenia w korzystaniu z usługi.

Czy aktualizacje zabezpieczeń są zgodne z osią czasu powiadomień nowoczesnych zasad cyklu życia?

Nie. Aktualizacje zabezpieczeń są wyłączone z powiadamiania z 30-dniowym wyprzedzeniem. Firma Microsoft będzie jednak wysyłać powiadomienia z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem w momencie, gdy klienci będą zmuszeni podjąć działania w celu uniknięcia znacznego pogorszenia w normalnym użytkowaniu produktu lub usługi.