Często zadawane pytania dotyczące cyklu życia — Windows

Pierwotnie opublikowane: 26 lipca 2016 r.
Zaktualizowano: 2 października 2020 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Na tej stronie:

Windows — ogólne

Jakie są zasady cyklu życia systemu Windows?

Kanał półroczny systemu Windows 10 i półroczny kanał systemu Windows Server podlegają zasadom nowoczesnym. Inne produkty Windows podlegają zasadom stałego cyklu życia. Wyszukaj cykl życia produktu dla określonego produktu Windows i odpowiadające mu zasady cyklu życia oraz daty zakończenia pomocy technicznej.

Jaka jest różnica między aktualizacją jakości systemu Windows a aktualizacją funkcji systemu Windows?

Aktualizacja jakości systemu Windows to przyrostowa aktualizacja produktów systemu Windows, która zawiera poprawki błędów i rozwiązania problemów z zabezpieczeniami, ale nie zawiera żadnych nowych funkcji.

Aktualizacja funkcji systemu Windows to aktualizacja zawierająca nowe funkcje. Aktualizacja funkcji zawiera również wszystkie poprzednie aktualizacje jakości, stosownie do przypadku.

Przejdź tutaj, aby znaleźć więcej informacji na temat niniejszych postanowień.

Jeśli uzyskałem system Windows przy zakupie nowego urządzenia, kto zapewnia pomoc techniczną?

Jeśli użytkownik posiada ważną licencję systemu operacyjnego Windows, podlega pomocy technicznej firmy Microsoft, zgodnie z Zasadami cyklu życia firmy Microsoft oraz warunkami pomocy technicznej, które obowiązują w momencie zakupu. Jeśli system operacyjny Windows dla komputerów stacjonarnych został nabyty za pośrednictwem programu licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft lub od producenta oryginalnego sprzętu (OEM), oprócz płatnej pomocy technicznej, firma Microsoft oferuje dostęp do wielu treści pomocy technicznej online. Jeśli system operacyjny Windows dla komputerów stacjonarnych został nabyty za pośrednictwem pakietu OEM, możesz również skontaktować się z dostawcą OEM, aby uzyskać więcej informacji na temat oferty pomocy technicznej dla systemów operacyjnych Windows świadczonych przez danego dostawcę OEM.

Czy mogę używać wcześniejszych wersji systemu Windows na urządzeniu z nowszą wersją?

Aby używać wcześniejszych wersji systemu Windows na urządzeniach z aktualnie nowszą wersją, klienci mogą uzyskać licencję na prawa do zmiany na starszą wersję. Te prawa do zmiany na starszą wersję produktu będą się różnić w zależności od tego, czy oprogramowanie zostało nabyte w ramach licencjonowania zbiorowego, producenta oryginalnego sprzętu (OEM) czy produktu w pełnym pakiecie (FPP). Aby dowiedzieć się więcej o tych prawach, zapoznaj się z krótkim opisem licencjonowania praw do zmiany na starszą wersję produktu. Wcześniejsze wersje systemu Windows, w tym Windows 8.1, mają ograniczone wsparcie dla korzystania z nowych procesorów i chipsetów od producentów takich jak Intel, AMD, NVidia i Qualcomm. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu życia firmy Microsoft. Urządzenie może nie być w stanie uruchamiać wcześniejszych wersji systemu Windows, jeśli sprzęt urządzenia jest niezgodny, brakuje bieżących sterowników lub w inny sposób nie spełnia wymagań pomocy technicznej producenta oryginalnego sprzętu („OEM”).

Czy po zakończeniu cyklu życia systemu operacyjnego Windows lub gdy nie jest on już obsługiwany, oznacza to, że nowe programy nie będą działać w tym systemie operacyjnym?

Gdy wsparcie dla systemu operacyjnego firmy Microsoft dobiegnie końca, klienci nie będą już otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń. System operacyjny może nadal współpracować z programami i sprzętem po zaprzestaniu jego sprzedaży lub wsparcia. Zwiększa się jednak możliwość, że na starszym systemie operacyjnym nowe programy i sprzęt nie będą działać. Dzieje się tak często, ponieważ producenci nowego sprzętu i oprogramowania podejmują decyzje dotyczące projektowania produktów, które wykorzystują rozszerzone funkcjonalności i cechy nowszych systemów operacyjnych. Producenci ci mogą zdecydować, że zaprzestanie wsparcia swoich produktów dla starszych systemów operacyjnych jest właściwe.

Windows 10

Jaka jest oś czasu wsparcia wersji (aktualizacja funkcji) systemu Windows 10?

Nowe wersje systemu Windows 10 (zwane również aktualizacjami funkcji) będą wydawane dwa razy w roku za pośrednictwem kanału półrocznego. Klienci powinni zawsze instalować najnowszą wersję, zanim wsparcie dla bieżącej wersji dobiegnie końca, aby zachować wsparcie oferowane przez firmę Microsoft.

6 września 2018 r. zmieniliśmy nasz harmonogram serwisowania dla klientów, którzy potrzebują więcej czasu na testowanie i wdrażanie aktualizacji funkcji systemu Windows 10. Wspierane wersje będą serwisowane za pośrednictwem comiesięcznych aktualizacji jakości.

Wersja

Oś czasu wsparcia
Wydane w pierwszej połowie roku (H1)

Oś czasu wsparcia
Wydane w drugiej połowie roku (H2)

Windows 10 Enterprise
Windows 10 Education
Windows 10 IoT Enterprise

18 miesięcy od daty premiery

30 miesięcy od daty premiery

Windows 10 Pro
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro dla Stacji roboczych
Windows 10 Home1

18 miesięcy od daty premiery

1Wersja Home Edition nie obsługuje odroczenia aktualizacji funkcji i dlatego zazwyczaj otrzymuje nową wersję systemu Windows 10 przed udostępnieniem daty zakończenia serwisowania.

Jakie są wymagania dotyczące obsługi i aktualizowania kanałów półrocznych systemu Windows 10?

Aby otrzymywać comiesięczne aktualizacje jakości, klienci muszą korzystać ze wspieranej wersji systemu Windows 10. Przejdź tutaj, aby uzyskać daty wsparcia.

Aktualizacje systemu Windows 10 są zbiorcze, każda z nich jest tworzona na podstawie poprzedzających ją aktualizacji.

Jakie są moje opcje instalacji aktualizacji systemu Windows?

Zdecydowanie zaleca się, aby klienci instalowali najnowsze aktualizacje funkcji, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami zabezpieczeń, a także nadal otrzymywać przyszłe aktualizacje funkcji, co będzie mieć mniejszy wpływ na procesy i infrastrukturę IT.

Aby zmniejszyć obciążenie przepustowości sieci, firma Microsoft zaprojektowała dwa różne typy aktualizacji: Pełna i ekspresowa1.

W razie potrzeby klienci mogą odroczyć półroczne aktualizacje funkcji za pośrednictwem opcji Ustawienia > Windows Update > Opcje zaawansowane lub za pośrednictwem zasad zarządzania urządzeniami organizacji.

Na urządzeniach, które nie odraczają instalacji aktualizacji funkcji, kolejna półroczna wersja kanału systemu Windows 10 może zostać automatycznie zaoferowana i zainstalowana przed datą zakończenia wsparcia. Odroczenie aktualizacji nie jest dostępne w żadnej z wersji systemu Windows 102. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat kanałów wydania, zobacz artykuł System Windows jako usługa (WaaS) oraz stronę informacji o wersji systemu Windows 10.

Nie wszystkie funkcje z aktualizacji funkcji będą dostępne na wszystkich urządzeniach. Analogicznie, urządzenie może nie być w stanie odbierać aktualizacji, jeśli sprzęt urządzenia jest niezgodny, brakuje bieżących sterowników, brakuje przestrzeni na dysku lub w inny sposób nie spełnia wymagań pomocy technicznej producenta oryginalnego sprzętu („OEM”). Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności, zapoznaj się z wymaganiami systemowymi systemu Windows 10 oraz wymaganiami systemu Windows dotyczącymi procesora.

Dostępność aktualizacji może się różnić w zależności od kraju, regionu, łączności sieciowej, operatora sieci komórkowej (np. dla urządzeń obsługujących sieć komórkową) lub możliwości sprzętowych (w tym np. wolnego miejsca na dysku).

1Od 9 kwietnia 2019 r. aktualizacje Delta nie będą już dostępne. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź tutaj.

2System Windows 10 Home nie obsługuje odroczenia aktualizacji funkcji i dlatego zazwyczaj otrzymuje nową wersję systemu Windows 10 przed ogłoszeniem daty zakończenia wsparcia.

Co się stało z datą zakończenia podstawowej pomocy technicznej dla systemu Windows 10 na stronie Wyszukiwanie produktów cyklu życia?

W modelu System Windows jako usługa (WaaS) koncepcja wsparcia podstawowego nie ma zastosowania do kanałów półrocznych, ponieważ każdy kanał półroczny będzie wspierany (będzie otrzymywać comiesięczne aktualizacje jakości) przez ograniczony czas. Klienci muszą przejść do wspieranej wersji (aktualizacji funkcji), aby nadal otrzymywać comiesięczne aktualizacje jakości z poprawkami zabezpieczeń i niezwiązanymi z zabezpieczeniami.

Jakie są wymagania dotyczące obsługi i aktualizowania długoterminowego kanału obsługi systemu Windows 10 (LTSC)?

Kanał obsługi długoterminowej (LTSC) jest przeznaczony do użytku tylko dla wyspecjalizowanych urządzeń, takich jak te, które kontrolują sprzęt medyczny lub bankomaty.

Aby otrzymywać comiesięczne aktualizacje jakości, klienci muszą korzystać ze wspieranej wersji systemu Windows 10. Przejdź tutaj, aby uzyskać daty wsparcia.

Zobacz artykuł Omówienie systemu Windows jako usługi (WaaS), a także stronę informacji o wersji systemu, aby uzyskać więcej informacji na temat kanałów wydania systemu Windows 10.

Windows Server

Jakie są wymagania dotyczące obsługi i aktualizowania systemów Windows Server 2016 (LTSC) i Windows Server (kanał półroczny)?

Aby otrzymywać comiesięczne aktualizacje jakości, klienci muszą posiadać wspieraną wersję systemu Windows Server. Przejdź tutaj, aby uzyskać daty wsparcia.

Aktualizacje są zbiorcze, każda z nich jest tworzona na podstawie poprzedzających ją aktualizacji.

Jakie są zasady cyklu życia usług Windows Server Update Services (WSUS)?

Wcześniej autonomiczny produkt — Windows Server Update Services (WSUS) — stał się składnikiem systemu operacyjnego Windows Server, począwszy od systemu Windows Server 2012. Składnik jest zdefiniowany jako zestaw plików lub funkcji dołączonych do produktu firmy Microsoft, niezależnie od tego, czy jest dostarczany z produktem, dołączony do dodatku Service Pack lub aktualizacji produktu, czy później udostępniony jako plik do pobrania w sieci Web dla produktu. Jako składnik WSUS jest zgodny z zasadami cyklu życia produktu, na którym jest zainstalowany — Windows Server (produkt nadrzędny).

Windows 8.1

Jakie są zasady cyklu życia systemu Windows 8.1?

System Windows 8.1 podlega tej samej polityce cyklu życia co system Windows 8 i jego wsparcie podstawowe przestanie obowiązywać z dniem 9 stycznia 2018 r., a wsparcie dodatkowe z dniem 10 stycznia 2023 r. Dzięki ogólnej dostępności systemu Windows 8.1 klienci w systemie Windows 8 mają dwa lata, do 12 stycznia 2016 r., na przejście do systemu Windows 8.1, aby zachować wsparcie techniczne.

Dlaczego klienci systemu Windows 8 muszą przejść do systemu Windows 8.1 dwa lata po ogólnej dostępności?

Historycznie mieliśmy podobne podejście do świadczenia pomocy technicznej związane z dodatkami Service Pack systemu Windows. Po wydaniu dodatku Service Pack dla systemu Windows firma Microsoft zapewnia klientom 24 miesiące pomocy technicznej w przypadku wcześniejszego dodatku Service Pack lub oryginalnej wersji RTM. W przeciwieństwie do dodatków Service Pack, które są zazwyczaj tylko zbiorem poprawek, system Windows 8.1 ma nowe funkcje i ulepszenia. Zaprojektowaliśmy system Windows 8.1 tak, aby zapewnić klientom możliwość wdrażania tej aktualizacji w sposób podobny do sposobu wdrażania dodatków Service Pack przez klientów. W związku z tym stosujemy istniejące zasady dodatku Service Pack do systemu Windows 8.1.

System Windows 8.1 nie zmienia żadnych wymagań sprzętowych w porównaniu z systemem Windows 8 lub Windows 7, a istniejące aplikacje ze Microsoft Store będą działać z systemem Windows 8.1. Aktualizacja ma niewielki lub żaden wpływ na istniejące aplikacje klasyczne i nie ponosi się bezpośrednich kosztów oprogramowania, ponieważ klienci biznesowi, którzy mają licencję Software Assurance, otrzymają system Windows 8.1 jako bezpłatną aktualizację. W przypadku organizacji z uruchomionymi starszymi aplikacjami, które muszą zostać zaktualizowane, istnieją narzędzia do zarządzania wdrażaniem, aby zmniejszyć koszty i negatywne skutki.

Czym jest Windows 8.1 Update? Jak wpływa na cykl życia systemu Windows 8?

Windows 8.1 Update to zbiorcza aktualizacja dla systemu Windows 8.1. Oprócz poprzednich aktualizacji systemu Windows 8.1 zawiera ulepszenia, takie jak ulepszona zgodność programu IE 11 dla aplikacji biznesowych, ulepszenia użyteczności, rozszerzone zarządzanie urządzeniami przenośnymi i ulepszona obsługa sprzętu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji Windows 8.1 Update, przejdź do artykułu Co nowego w aktualizacji systemu Windows 8.1 Update i Windows RT 8.1 Update.

Windows Embedded

Jak koniec wsparcia technicznego dla systemu Windows XP wpływa na produkty Windows Embedded?

Produkty Windows Embedded mają swoje odrębne cykle życia, w zależności od tego, kiedy produkt został wydany i ogólnie udostępniony. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa rozumiały, jaki jest wpływ na wsparcie techniczne dla tych produktów, aby upewnić się, że systemy pozostały aktualne i bezpieczne. Następujące produkty Windows Embedded są oparte na systemie Windows XP:

  • Windows XP Professional for Embedded Systems. Ten produkt jest identyczny z systemem Windows XP, a rozszerzona pomoc techniczna zakończyła się 8 kwietnia 2014 r.

  • Windows XP Embedded z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Ten produkt to oryginalny zestaw narzędzi i skomponentyzowana wersja systemu Windows XP. Pierwotnie został wydany w 2002 roku, a wsparcie dodatkowe dobiegło końca 12 stycznia 2016 r.

  • Windows Embedded for Point of Service z dodatkiem SP3. Ten produkt jest przeznaczony do użytku w urządzeniach w punktach sprzedaży. Jest zbudowany na podstawie systemu Windows XP Embedded. Pierwotnie został wydany w 2005 roku, a rozszerzone wsparcie techniczne dobiegło końca 12 kwietnia 2016 r.

  • Windows Embedded Standard 2009. Ten produkt jest zaktualizowaną wersją zestawu narzędzi i skomponentyzowaną wersją systemu Windows XP. Pierwotnie został wydany w 2008 roku, a wsparcie dodatkowe dobiegło końca 8 stycznia 2019 r.

  • Windows Embedded POSReady 2009. Ten produkt dla urządzeń w punktach sprzedaży odzwierciedla aktualizacje dostępne w systemie Windows Embedded Standard 2009. Pierwotnie został wydany w 2009 roku, a wsparcie dodatkowe dobiegło końca 9 kwietnia 2019 r.

Dlaczego wsparcie dla systemu Windows XP Professional for Embedded Systems kończy się na systemie Windows XP?

Windows XP Professional for Embedded Systems to specjalnie licencjonowana wersja systemu Windows XP Professional dla urządzeń branżowych, zapewniająca pełne funkcje systemu Windows XP. Biorąc pod uwagę tę relację, oba systemy operacyjne były zgodne z tym samym harmonogramem wydań i mają tę samą oś czasu.

Dlaczego system Windows XP Embedded będzie wspierany przez dwa lata dłużej niż system Windows XP Professional for Embedded Systems?

Windows XP Embedded to modułowa forma systemu Windows XP, z dodatkową funkcjonalnością do obsługi potrzeb urządzeń branżowych. Został wydany oddzielnie od systemu Windows XP i zapewnia oddzielny cykl wsparcia, aby zaspokoić unikalne potrzeby urządzeń branżowych. Urządzenia z systemem Windows XP Embedded utraciły wsparcie techniczne w 2016 roku.

Jakie są zasady cyklu życia dla produktów Windows Embedded 8.1?

System Windows Embedded 8.1 podlega tej samej polityce cyklu życia co system Windows Embedded 8 ze wsparciem technicznym kończącym się 7 listopada 2023 r. Klienci mają 24 miesiące na przejście do systemu Windows Embedded 8.1, aby zachować wsparcie. Dotyczy to systemu Windows Embedded 8 Industry Enterprise i Industry Pro.

Jaka jest różnica w fazie rozszerzonej pomocy technicznej dla produktów Windows Embedded w porównaniu ze zwykłymi produktami Windows?

Rodzaj wsparcia udzielanego w fazie rozszerzonego wsparcia technicznego jest spójny we wszystkich produktach. Krytyczne aktualizacje zabezpieczeń są udostępniane produktom aż do opublikowanej daty zakończenia rozszerzonego wsparcia technicznego. Dzięki temu firmy mogą mieć pewność, że są pod ochroną przed atakami naruszającymi bezpieczeństwo. W przypadku produktów osadzonych te aktualizacje będą nadal udostępniane za pośrednictwem zwykłych kanałów MyOEM, Windows Embedded Developer Update (WEDU) i Microsoft OEM Online (MOO), a także za pośrednictwem witryny Microsoft Update dla systemów punktów sprzedaży.

Zasady Windows Silicon

Jakie są zasady systemu Windows dotyczące wsparcia urządzeń opartych na krzemie?

Produkty Windows będą wspierane ze względów bezpieczeństwa, niezawodności i zgodności z najnowszymi urządzeniami opartymi na krzemie dostępnymi w momencie wydania. Obejmuje to poprzednie generacje urządzeń opartych na krzemie, które są nadal wspierane przez producenta oryginalnego sprzętu (OEM).

Jakie są zasady cyklu życia systemu Windows dla procesorów szóstej generacji firmy Intel (znanej również jako Skylake) wydanych pod koniec 2015 r.?

Urządzenia z systemem Windows 7 oraz 8.1

Obsługiwane urządzenia Skylake otrzymają odpowiednie aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows do końca trwania pomocy technicznej. Systemy te powinny zostać uaktualnione do systemu Windows 10, aby dalej otrzymywać wsparcie techniczne po zakończeniu okresu. Wyszukaj tutaj, aby zobaczyć daty zakończenia pomocy technicznej produktu.

Windows Embedded 7, 8 and 8.1

Urządzenia Skylake z systemem Windows Embedded 7, 8 i 8.1 będą obsługiwane zgodnie z zasadami wsparcia cyklu życia dla tych produktów. W tym okresie systemy te powinny zostać uaktualnione do systemu Windows 10, aby dalej otrzymywać pomoc techniczną po zakończeniu okresu. Nie ma listy obsługiwanych urządzeń dla systemu Windows Embedded.

Windows Server

Platforma Windows Server jest obsługiwana na certyfikowanym lub logowanym sprzęcie wymienionym w katalogu Windows Server Catalog. Obecnie można przeglądać katalog i znaleźć sprzęt, który spełnia lub przekracza minimalne wymagania sprzętowe serwera i został pomyślnie certyfikowany dla systemów Windows Server. W przypadku systemu Windows Server zasada zakłada pięć lat podstawowej pomocy technicznej, po której następuje pięć lat rozszerzonej pomocy technicznej. Ten cykl życia ma wpływ na ramy czasowe, dla których nowe urządzenia i systemy mogą być certyfikowane. Zezwalamy na przesyłanie nowych systemów do certyfikacji do momentu przejścia systemu operacyjnego na rozszerzone wsparcie.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej?

Aby określić, jaką generację procesora posiadasz, odwiedź witrynę firmy Intel z numerami procesorów. Aby sprawdzić, czy procesor obsługuje system Windows 10, odwiedź stronę Specyfikacja produktu firmy Intel. Tutaj znajdziesz więcej informacji o najnowszych wymaganiach dotyczących procesora dla wszystkich produktów systemu Windows. Aby znaleźć datę zakończenia pomocy technicznej dla produktów systemu Windows, przeszukaj witrynę cyklu życia produktu.

Windows RT

Czym są zasady cyklu życia systemu Windows RT?

Firma Microsoft udostępni aktualizacje oprogramowania, w tym aktualizacje zabezpieczeń, dla systemu Windows RT. Tutaj możesz wyszukać konkretny produkt i odpowiadające mu zasady cyklu życia.

Jakie są zasady cyklu życia dla pakietu Microsoft Office 2013 RT dla Użytkowników Domowych i Uczniów, wersji pakietu Office dostępnej w systemie Windows RT?

Pakiet Microsoft Office 2013 RT dla Użytkowników Domowych i Uczniów ma takie same zasady cyklu życia jak system Windows RT.

Jak długo firma Microsoft będzie świadczyć pomoc techniczną dla sprzętu z systemem Windows RT?

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Gwarancje sprzętowe. Więcej informacji można znaleźć w często zadawanych pytaniach dotyczących sprzętu.

Windows Mobile

Czym są zasady cyklu życia systemu Windows Mobile?

Tutaj można znaleźć informacje o zasadach cyklu życia systemu Windows Mobile.