Aplikacje usługi Dynamics 365 for Customer Engagement, wersja 9.0.2 z aktualizacją środowiska lokalnego

Aplikacje usługi Dynamics 365 for Customer Engagement, wersja 9.0.2 z aktualizacją środowiska lokalnego są zgodne ze zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Aplikacje usługi Dynamics 365 for Customer Engagement, wersja 9.0.2 z aktualizacją środowiska lokalnego 10/31/2018 01/09/2024 01/13/2026