Dynamics 9.0 GreatPlains

Program Dynamics 9.0 GreatPlains jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Ważne

Wsparcie dla tego produktu dobiegło końca.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Dynamics 9.0 GreatPlains 12/19/2005 01/11/2011 01/11/2011

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 4 10/09/2008 01/11/2011
Service Pack 3 10/03/2007 10/12/2010
Service Pack 2 12/01/2006 10/13/2009
Service Pack 1 05/26/2006 01/08/2008
Original Release 12/19/2005 01/11/2011