Dynamics C5 2010

Program Dynamics C5 2010 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Standard

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego
Dynamics C5 2010 11/30/2009 01/13/2015

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 2 04/15/2013 01/13/2015
Service Pack 1 02/28/2012 07/08/2014
Original Release 11/30/2009 04/09/2013

Edycje

  • Standard