Dynamics GP 2015 R2

System Dynamics GP 2015 R2 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Dynamics GP 2015 R2 08/30/2015 04/14/2020 04/08/2025