Engyro Product Connectors for Microsoft Operations Manager 2005

Program Engyro Product Connectors for Microsoft Operations Manager 2005 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Engyro Product Connectors for Microsoft Operations Manager 2005 10/01/2007 12/31/2010 01/13/2015