GPOVault

Program GPOVault jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: 1.0, 2.0, Enterprise 1.0, Enterprise 2.0

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego
GPOVault 01/01/2007 01/12/2010

Uwaga

Pomoc techniczna dotycząca tego produktu podlega warunkom jego nabycia.

Edycje

  • 1.0
  • 2.0
  • Enterprise 1.0
  • Enterprise 2.0