Groove 3.1

Program Groove 3.1 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Enterprise Backup Service, Enterprise Data Bridge, Enterprise Relay Server, Hosted Management Services, Hosted Relay Services, Office Project, Virtual Office File Sharing, Virtual Office Professional, Web Services Development Kit

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego
Groove 3.1 07/01/2004 04/16/2010

Edycje

  • Enterprise Backup Service
  • Enterprise Data Bridge
  • Enterprise Relay Server
  • Hosted Management Services
  • Hosted Relay Services
  • Office Project
  • Virtual Office File Sharing
  • Virtual Office Professional
  • Web Services Development Kit