HPC Pack 2019

Pakiet HPC Pack 2019 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
HPC Pack 2019 06/09/2020 07/08/2025 07/09/2030