Hyper-V Server 2012 R2

System Hyper-V Server 2012 R2 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Hyper-V Server 2012 R2 11/25/2013 01/09/2018 01/10/2023