Microsoft Business Solutions for Analytics Forecaster 6.7

Program Microsoft Business Solutions for Analytics Forecaster 6.7 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Microsoft Business Solutions for Analytics Forecaster 6.7 01/30/2005 04/13/2010 04/14/2015