Platforma obsługi klienta firmy Microsoft 2009

Program Microsoft Customer Care Framework 2009 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Ważne

Wsparcie zostało zakończone. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi migracji poniżej.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Platforma obsługi klienta firmy Microsoft 2009 10/18/2008 01/14/2014 01/08/2019

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 1 03/31/2009 01/08/2019
Original Release 10/18/2008 04/13/2010