Microsoft Mediaroom

Program Microsoft Mediaroom jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Application Services 1.0, Client 2.0, Client 2.1, Server 2.0, Server 2.1

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego
Microsoft Mediaroom 08/03/2010

Uwaga

Firma Ericsson nabyła produkty Microsoft Mediaroom w 2013 roku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z wiadomością prasową na ten temat. Dla klientów, którzy potrzebują wsparcia technicznego, przejdź tutaj.

Uwaga

Program Microsoft Mediaroom Client 2.1 został wydany 27 grudnia 2011 r.

Edycje

  • Usługi aplikacji 1.0
  • Client 2.0
  • Client 2.1
  • Server 2.0
  • Server 2.1