Platforma Microsoft .NET Framework 2.0

Program Microsoft jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Platforma Microsoft .NET Framework 2.0 02/17/2006 07/12/2011 07/12/2011

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 2 01/16/2009 07/12/2011
Service Pack 1 11/19/2007 01/12/2010
Original Release 02/17/2006 01/13/2009

Uwaga

Świadczenie pomocy technicznej dla programu .NET Framework 2.0 zostało zakończone 12 lipca 2011 r.