Microsoft .NET Framework 3.0

Program .NET Framework 3.0 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Microsoft .NET Framework 3.0 11/21/2006 07/12/2011 07/12/2011

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 2 04/29/2009 07/12/2011
Service Pack 1 01/22/2008 07/12/2011
Original Release 11/21/2006 07/12/2011

Uwaga

Obsługa środowiska .NET Framework 3.x w wersjach starszych niż 3.5 SP1 zakończyła się 12 lipca 2011 r.