Microsoft Office Access 2003

Program Microsoft Office Access 2003 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Microsoft Office Access 2003 11/27/2003 04/14/2009 04/08/2014