Microsoft Office Publisher 2003

Program Microsoft Office Publisher 2003 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Standard, z obrazowaniem cyfrowym

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Microsoft Office Publisher 2003 11/24/2003 04/14/2009 04/08/2014

Edycje

  • Standard
  • z obrazowaniem cyfrowym