Składniki sieci Web pakietu Microsoft Office XP w pakiecie Office 2003

Składniki sieci Web pakietu Microsoft Office XP w pakiecie Office 2003 są zgodne z zasadami cyklu życia składników.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia
Składniki sieci Web pakietu Microsoft Office XP w pakiecie Office 2003 11/17/2003 04/08/2014