Microsoft Operations Manager (MOM) 2005

Program Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Workgroup

Ważne

Wsparcie dla tego produktu dobiegło końca.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 11/24/2004 01/12/2010 01/13/2015

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 1 08/01/2005 01/13/2015
Original Release 11/24/2004 10/10/2006

Edycje

  • Workgroup