Microsoft System Center 2012 R2 Orchestrator

Program Microsoft System Center 2012 R2 Orchestrator jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Microsoft System Center 2012 R2 Orchestrator 01/16/2014 07/11/2017 07/12/2022