OneNote 2016

Program OneNote 2016 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
OneNote 2016 09/22/2015 10/10/2023 10/14/2025

Uwaga

Wsparcie podstawowe zostało rozszerzone zgodnie z przedstawionymi informacjami. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej: