Publisher 2013

Program Publisher 2013 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Standard

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Publisher 2013 01/09/2013 04/10/2018 04/11/2023

Edycje

  • Standard